Emanuel: God met ons. In de Bijbel staat geschreven dat God alle dagen met ons is, waar we ook gaan of staan. Wij geven de Heilige Geest de ruimte om in ons midden te werken. Onze missie als gemeente is om zorg te dragen voor een liefdevolle relatie met God en Zijn gemeente. Om hulp te bieden aan hen die dit behoeven. Wij willen werken aan het herstellen van levens, door middel van de kracht van onze Here Jezus Christus. Wij willen anderen helpen in het ontwikkelen van hun bediening. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat men wordt gevoed met het Woord van de levende God.

De aanwezigheid van de Heilige Geest is daarbij van essentieel belang, Hij maakt Gods Woord levend en verandert mensenlevens. Wij zien het Huis van God ook als ons thuis, omdat wij in dit Huis van God een ‘thuis’ willen zijn voor allen die dat leven in Jezus zoeken en gevonden hebben. Dat wij samen de  ‘familie van God’ mogen zijn. Wilt u de gemeente een keer komen bezoeken dan bent u van harte welkom en kunt u in onderstaande agenda zien wanneer de diensten zijn. Bij de contactgegevens kunt u zien waar de gemeente gevestigd is en hoe u contact kunt opnemen.

Wees Welkom!
Emanuel: God met ons. In de Bijbel staat geschreven dat God elke dag met ons is, waar we ook gaan of staan. We geven de Heilige Geest de ruimte om onder ons te werken. Onze missie als gemeenschap is om te zorgen voor een liefdevolle relatie met God en Zijn gemeenschap. Om hulp te bieden aan degenen in nood. We willen werken aan het herstellen van levens door de kracht van onze Heer Jezus Christus. We willen anderen helpen bij het ontwikkelen van hun bedieningen. Als gemeenschap vinden we het belangrijk dat mensen gevoed worden met het Woord van de levende God.
De aanwezigheid van de Heilige Geest is daarbij van essentieel belang, Hij maakt Gods Woord levend en verandert mensenlevens. Wij zien het Huis van God ook als ons thuis, omdat wij in dit Huis van God een ‘thuis’ willen zijn voor allen die dat leven in Jezus zoeken en gevonden hebben. Dat wij samen de  ‘familie van God’ mogen zijn. Wilt u de gemeente een keer komen bezoeken dan bent u van harte welkom en kunt u in onderstaande agenda zien wanneer de diensten zijn. Bij de contactgegevens kunt u zien waar de gemeente gevestigd is en hoe u contact kunt opnemen.

Wees Welkom

JOHANNES 3 VERS 16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat een iegelijk die in Hem gelooft, "niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.”

LEIDERSCHAPSTEAM

De Diaken is een gekozen lid van de Kerkenraad met als taak het verzorgen van hulp aan noodlijdenden binnen de gemeente. De letterlijke betekenis van Diaconie is dan ook 'zich dienstbaar opstellen'. Het ambt van Diaken is ingesteld om de noden van de gemeente te ledigen op het gebied van materiële ondersteuning..
Max & Ruth Matitawaer
Pastorechtpaar
Dwight de Kort
Diaken
Bart v/d Sluis
Diaken
Ruth Matitawaer
Diaconesse
Marni Robinson
Diaconesse
Willem Sterk
Diaken

Jesse Matitawaer
Diaken
Cefas Delhaye
Diaken
Stef Lippelt
Diaken

AGENDA

TEKST VAN DE WEEK

Habakuk 3:19

God, de HEER, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over toppen van bergen gaan.