Contactgegevens

Adres kerkdiensten:

Het gebouw van de Apostolische Genootschap

Oranjestraat 52
6881 SG Velp.


K.v.K. nr. 50437089
Rek.nr. NL74RABO 0134910591
RSIN/fiscaal nr. 822736585
Web-site : www.epgvelp.nl


Emanuel Pinkstergemeente te Velp
De Emanuel Pinkstergemeente kent 1 bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

De pastor
De ouderlingen
De diakenen/ diakonessen
Helpers

Onze doel en visie is onder een ander hoofdstuk op onze website te lezen.

De inkomsten van de Emanuel pinkstergemeente verwerft zij uitsluitend uit collectes, tienden en giften. Deze inkomsten worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden ten bate van de gemeente en zending en / of hulporganisaties.

De Emanuel Pinkstergemeente heeft geen betaald personeel in dienst, alles is vrijwilligerswerk.

De inkomsten worden gebruikt voor:

Huur van de zaal

Vergoeding sprekers

Onkostenvergoeding

Administratieve kosten

Kosten voor keuken

Zending

Diverse kerkelijke activiteitenDe activiteiten van de Emanuel Pinkstergemeente :

De wekelijkse zondagsdiensten
Wekelijkse gebedsdiensten
Maandelijkse Bijbelstudies
Maandelijkse vrouwenbijeenkomsten
Kinder- en jeugdwerk
Doopdiensten
Fellowshipdiensten
Pastorale hulp aan gemeenteleden
Huisbezoeken aan gemeenteleden
Diverse sociale activiteiten, zoals sportdagen, uitjes met de gemeente.

Contact Bezoekadres
Apostolisch Genootschap
Oranjestraat 52
6881 SG Velp

Contact Postadres
Michiel de Ruyterstraat 51
6904 AS Zevenaar
info@epgvelp.nl
06 1475 9269

K.v.K. nr. 50437089
Rek.nr. NL74RABO 0134910591
RSIN/fiscaal nr. 822736585

Kerkbestuur

Voor meer informatie:

Email: info@epgvelp.nl
Pastoraal team: pastoraat@epgvelp.nl
Financieël Overzicht 2022
EPG Velp 2022

Baten:
Hefoffers, tienden, giften en overige inkomsten € 39.388,11Lasten:

Huur € 4985,-
Bijdrage geestelijk werk € 2144,91
Zending/giften € 1846,-
Gastsprekers € 325,-
Apparatuur, materiaal/onderhoud € 2949,81
Administratiekosten € 967,90
Overige kosten gemeente € 4313,37

-------------- -----------------
€ 17.531,99 € 39.388,11Toename vermogen € 21.856,12


De toename van het vermogen in 2022 zal in zijn geheel worden gebruikt voor het kerkelijk werk in 2023, waaronder de aanschaf van een nieuw geluidsapparatuur.

Financieël Overzicht 2021
EPG Velp 2021

Baten :
Collectes, tienden, giften en overige inkomsten € 29.561,69


Lasten :
Huur € 7970,-
Bijdrage geestelijk werk € 2188,28
Zending/giften/reiskostenverg. € 2417,88
Aanschaf apparatuur, materiaal/onderhoud € 1764,04
Administratiekosten € 902,56
Overige kosten gemeente € 2140,87

Totaal : € 29.561,69 - € 17.383,63

Overschot 2021 € 12.178,06