Vector Illustration Material: Smiley Children
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat ook de kinderen worden onderwezen. Dat zij, Jezus en het Woord van God mogen leren kennen, zodat zij zich in deze wereld staande kunnen houden, en ook al zijn zij nog zo jong, mogen laten zien dat zij kinderen van God zijn. Het is ook goed voor de jongsten van de gemeente om samen te komen met leeftijdsgenoten om ook hun ervaringen te delen en samen op te trekken.

De zondagsschool bestaat uit 2 zondagsschool leiders, 6 zondagsschoolleidsters en 3 hulpkrachten. 

Wanneer de volwassenen het Woord mogen ontvangen, gaan de kinderen met de zondagsschoolleider of leidster en hulpkracht mee naar een andere ruimte voor hun eigen "dienst". 

De kinderen krijgen het Woord voorgelezen, maar ook is er de mogelijkheid om het bijvoorbeeld door middel van een filmpje te brengen. Hierna kunnen de kinderen bijvoorbeeld een knutselwerkje of tekening maken, wat aansluit bij het onderwerp dat gebracht is. 

Op de website's www.bijbelidee.nl of www.gelovenisleuk.nl is er van alles te vinden als het om zondagsschool gaat. Bijbelverhalen, liedjes en verschillende spelletjes. Ook via stichting Timotheus kinderwerk kan je een hoop vinden over het zondagsschoolwerk.

MATTHEÜS 19 vers 14.

“Laat die kinderen toch bij Mij komen. Zei Jezus. Houdt ze niet tegen. Want het Koninkrijk van de hemelen is bestemd voor wie is zoals zij.

AGENDA