Leiderschapsteam & Pastoraalteam

L
eiderschap van de Emanuel Pinkster Gemeente.
De dagelijkse leiding van EPGVelp is in handen van Max en Ruth Matitawaer. Zij sturen een team van oudsten, diakenen en vrijwilligers aan. Samen geven ze invulling aan praktische en geestelijke taken binnen de gemeente.

Bestuur
EPGVelp is een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

De gemeente heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt over alle zaken aangaande de gemeente.

Dit bestuur bestaat uit:

De pastor en zijn vrouw: Max en Ruth Matitawaer
De diakenen en de diaconessen
Al het werk wordt op vrijwillige basis verricht.
Over Max en Ruth Matitawaer

EPGvelp is in 2010 gestart door Max en Ruth Matitawaer. Zij zijn de pastors van de gemeente. Het is hun verlangen dat zoveel mogelijk mensen God leren kennen. Ze genieten ervan als ze zien dat levens vernieuwd worden en wanneer mensen een levende relatie met Jezus Christus ontwikkelen.


Pastorsechtpaar:
Max en Ruth Matitawaer
max@epgvelp.nl
ruth@epgvelp.nl


Diakenen en diaconessen:
Ruth Matitawaer
Marni Robinson
Dwight de Kort
Bart v/d Sluis
Willem Sterk
Jesse Matitawaer
Stef Lippelt
Cefas Delhaye
De diaken is een gekozen lid van de Kerkenraad met als taak het verzorgen van hulp aan noodlijdenden binnen de gemeente. De letterlijke betekenis van diaconie is dan ook 'zich dienstbaar opstellen'. Het ambt van diaken is ingesteld om de noden van de gemeente te ledigen op het gebied van materiƫle ondersteuning..

AGENDA